Inloggen voor applicatie "Collectieregistratie"

Wijziging d.d. 29 oktober 2019

De mogelijkheden bij het invoeren van de beschrijving van een ikoon of een onderdeel van het ikoon zijn uitgebreid met "removeFormat", "font-keuze", "font-size" en "opmaak" (kop, subkop, etc.).
Verder zijn enkele technische problemen opgelost.

De belangrijkste zijn:

Nog te doen: Uitbreiding met selectie op ikonen met onderdelen.

Aanvulling d.d. 12 maart 2019

Nieuw menu "Tools" met menuitems "Compress afbeeldingen" en "Analyse afbeeldingen"

Motivatie: