Inloggen voor applicatie "Collectieregistratie"

Versie: december 2019

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 1. Upgrade van Symfony versie 4.3.8 naar 5.0.2.
 2. Functionele toevoegingen:
  • Bij het vastleggen van een nieuw ikoon wordt het volgnummer vooringevuld. Dit nummer is het eersthogere volgnummer van wat vastgelegd is, op collectie niveau.
  • Onder het menu "Ikonen": Uitbreiding met "selectie op ikonen met onderdelen".
  • Onder het menu "Tools":
   • Optie: Inzicht volgnummers.
    Wat ontbrak in de applicatie is een overzicht van de uitgegeven volgnummers. Met deze optie wordt getoond: het hoogst toegekende volgnummer en alle niet-gebruikte volgnummers. En dat alles op collectie-niveau.
   • Optie: Schonen van caches.
    • De belangrijkste cache is de cache voor het opbouwen van het selectiedeel van "Collectie-Online" op de website. In het geval op dit onderdeel een probleem zou bestaan heeft de eindgebruiker een mogelijkheid om in te grijpen, d.w.z. de cache te legen zodat de programmatuur het selectiedeel opnieuw gaat opbouwen.
    • De cache voor het bewaren van eerder ingevoerde selecties bij het selecteren van ikonen. Deze cache is op eindgebruikersniveau. Je overschrijft dus nooit de cache van een ander.
    • Er is nog een derde cache, een kopie van de eerstgenoemde cache. Schonen hiervan is alleen zinvol voor een ontwikkelaar. Het kan ook zijn dat deze optie in productie wordt onderdrukt.

De uitbreiding met "selectie op ikonen met onderdelen" blijft nog openstaan.